Politica de privacitat

  1. RESPONSABLE

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?
Identitat: Social: Serma Confort S.C.P., (d’ara endavant “Social: Serma Confort S.C.P.”)
Dir. postal: C/ Montserrat, nº 97 08221 – Terrassa (Barcelona) – Spain
Telèfon: Tel/fax: 93 780 86 41 – Movil: 627 54 17 02
E-mail: info@sofasytresillos.com</ p>

  1. FINALITATS

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que resulti d’aplicació, us informem que a Social : Serma Confort SCP tractem les dades personals que ens facilites per a les següents finalitats:
(1) Tramitar la seva alta com a client i gestionar el procés de compra.
(2) Enviament de comunicacions comercials sobre els productes de Social: Serma Confort S.C.P. (correus electrònics, trucades telefòniques, SMS, notificacions PUSH, correu ordinari, etc.).
(3) Elaboració de perfils comercials en base a la informació obtinguda de fonts internes i externes, amb la finalitat de remetre’t publicitat personalitzada i analitzar el teu comportament de compra.
(4) Prevenció d’abusos i fraus (activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, entre d’altres).
(5) Cessió de dades a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials), sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

  1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?
Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, o sol·licitis la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

  1. LEGITIMACIÓ

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?
Les bases legals per al tractament de les teves dades personals corresponents a cadascuna de les finalitats (1) a (5) incloses a l’apartat 2 anterior ( Finalitats) són les següents:
– Finalitat (1): L’execució d’un contracte amb Social: Serma Confort SCP en relació amb la compra de productes.
– Finalitat (2): Consentiment exprés atorgat a Social: Serma Confort S.C.P. en el moment de recollida de les teves dades personals.
– Finalitat (3): Consentiment exprés atorgat a Social: Serma Confort S.C.P. en el moment de recollida de les vostres dades personals en relació amb l’elaboració de perfils basat en fonts externes i la satisfacció d’un interès legítim perseguit per Social: Serma Confort S.C.P. en relació amb l’elaboració de perfils basada en fonts internes.
– Finalitats (4) i (5): El compliment de les obligacions legals que siguin aplicables a Social: Serma Confort S.C.P..

  1. DESTINATARIS

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES PERSONALS?
Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, excepte a aquells tercers per als quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la prestació del servei (transportistes, entitats financeres, etc.)
A més, les teves dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

  1. DRETS

QUINES SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES PERSONALS I COM POTS EXERCIR-LES?
Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions .
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Social: Serma Confort S.C.P. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecta la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Si vols exercir qualsevol dels teus drets pots adreçar-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic info@sofasytresillos.com o bé, a la nostra adreça postal C/ Montserrat, nº 97 08221 – Terrassa (Barcelona) – Spain. La sol·licitud d’exercici de qualsevol dels teus drets haurà d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport). Finalment t’informem que et pots adreçar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.
Social: Serma Confort SCP, es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa com a conseqüència d’un canvi normatiu o per un canvi en la configuració de les per això recomanem revisar periòdicament aquesta amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les cookies.